• Afrikaans is Groot 2013

/

  As Jy Sing

  Bobby van Jaarsveld speel 'n konvensionele musiek onnie lewe vir sy sanggroep wat bestaan uit die verstotelinge van hulle sport-mal skool.  Omstandighede forseer die bekfluitjies om te baklei vir waarin hulle glo, musiek… want as hulle sing, maak die lewe net meer sin!  AKTEURS

  Mnr Conradie - Bobby van Jaarsveld
  Juf De Bruin - Leani Ekermans
  Juliette - Karlien van Jaarsveld
  Sersant Majoor - Bok van Blerk
  Mnr Bredenkamp - Robbie Wessels
  Mev Bredenkamp - Hanna Grobler
  Mnr Patel - Rafiq Jajbhay
  Juf van Vogen - Corine Du Toit
  Duma - Katlego Maboe
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\60.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\60.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\61.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\61.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\62.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\62.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\63.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\63.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\64.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\64.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\65.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\65.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\66.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\66.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\67.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\67.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\68.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\68.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25
  File Read failed. Reason is as follows

  System.IO.FileNotFoundException: Could not find file '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\69.html'. File name: '\\192.168.1.2\Synergia\www\App_Content\Networks\SNID-0000006\Module_Data\Shared\HTMLPage\HTML\69.html' at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize, Boolean checkHost) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize) at System.IO.StreamReader..ctor(String path, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks) at System.IO.File.OpenText(String path) at App_Modules_htmlpage_HTML.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in \\192.168.1.2\Synergia\www\App_Modules\htmlpage\HTML.ascx.vb:line 25